Работа със сертифицирано оборудване за извършване на тестове и настройки на LAN мрежи.