Фирмата предлага следните услуги:

 • проектиране и изграждане на структурно кабелни системи
 • проектиране и изграждане на POS Система
 • проектиране и изграждане на система за пожароизвестяване
 • проектиране и изграждане на система за оповестяване
 • проектиране и изграждане на система за озвучаване
 • проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение
 • проектиране и изграждане на система за контрол на достъп
 • проектиране и изграждане на система за периметрова охрана
 • проектиране и изграждане на система за контрол на обходите
 • проектиране и изграждане на Сигнално охранителни система
 • Проектиране и изграждане на Система за управление на сградна автоматизация
 • Проектиране и изграждане на Система за следене на сграданите инсталации
 • Проектиране и изграждане на Система за видеоонагледяване SMART SIGNAGE
 • Проектиране и изграждане на Система за следене на температурата